園田海未/語音表

出自LLSIF ALL STARS スクスタ WIKI
< 園田海未
於 2021年9月25日 (六) 18:06 由 Inamin留言 | 貢獻 所做的修訂 →‎時間
跳至導覽 跳至搜尋

キズナ

KIZUNA LV.5
JA EN ZHT KO TH ZHS
宿題は済ませましたか?

ふふ、では一緒に 頑張りましょう♪

Done with your homework? *Giggle* Then let's do our best. 作業寫完了嗎?

呵呵,那就一起加油吧♪

숙제는 끝냈나요?

후후, 그럼 같이 열심히 해 봐요♪

ทำการบ้านเสร็จแล้วรึยังคะ?

คิกๆ ถ้าอย่างนั้น มาพยายาม ด้วยกันเถอะค่ะ♪

作业完成了吗?

哈哈,那我们 一起努力吧♪

KIZUNA LV.10
JA EN ZHT KO TH ZHS
部室にあなたの姿が見えると

ホッとするんです。 今日も一緒なんだ……って

I feel relieved every time I see you in the clubroom. It's nice to know I have company. 只要在社團教室看見你,

我就覺得很安心。 我們今天也在一起呢……

부실에 당신이 있으면 안심이 돼요.

오늘도 함께 있구나, 하고…

พอเห็นคุณอยู่ในห้องชมรม

ก็รู้สึกสบายใจค่ะ ประมาณว่า...วันนี้ก็ได้อยู่ ด้วยกันนะ...

在社团活动室看到你,我就放心了。

因为今天我们也能在一起呢……

KIZUNA LV.20
JA EN ZHT KO TH ZHS
大変なこともあるかも

しれません。 それでも私たちなら 絶対に大丈夫。 そう思うんです

Sure, things might get hard. But if you ask me, we're going to do just great. 也許會遇到困難,

但我相信我們一定能克服的。

힘들지도 몰라요.

그래도 우리는 괜찮을 거예요. 그렇게 생각해요.

อาจมีเรื่องลำบากก็จริง

แต่ถึงอย่างนั้น ถ้าเป็นพวกเรา คิดว่าไม่เป็นไแน่นอนค่ะ

或许会

出现艰难险阻。 但是对我们来说, 一定没有问题。 我一直这样坚信着。

KIZUNA LV.30
JA EN ZHT KO TH ZHS
おかえりなさい♪

……って、こ、これでは まるで夫婦のようでは ありませんか!

Welcome home! ...Oops. I'm almost starting to sound like your wife or something! 歡迎回來♪

……等等, 這、這不就像夫妻一樣嗎!?

다녀오셨어요♪

…앗, 이, 이러면 마치 부부 사이 같잖아요!

ยินดีต้อนรับกลับ♪

...บะ แบบ แบบนี้เนี่ย เหมือนเป็นสามีภรรยาเลย ไม่ใช่เหรอคะ!

你回来啦♪

……不对, 这、这样说不就 跟夫妻一样了吗!

KIZUNA LV.40
JA EN ZHT KO TH ZHS
何か困ったことがあったら

いつでも言ってください。 あなたの助けに なりたいんです

If anything is troubling you, just let me know any time. I want to be here for you. 如果遇到什麼煩惱,

歡迎隨時告訴我。 我很希望能幫上你的忙。

뭔가 힘든 일이 있으면

언제라도 말해 주세요. 당신에게 도움이 되고 싶어요.

ถ้ามีเรื่องกลุ้มใจละก็

บอกได้เสมอนะคะ ฉันอยากช่วยคุณน่ะค่ะ

要是遇到什么问题,

就随时来找我吧。 我希望 能够帮到你。

KIZUNA LV.50
JA EN ZHT KO TH ZHS
もっと私のことを

見てください……って、 そんなこと言われても 困りますよね

It'd be asking a lot if I said I wanted you to look at me more, wouldn't it. 請再多關注我一點……

聽到這種話, 你也會覺得很困擾吧。

저를 더 많이

봐 주세요… 아, 이런 말… 난처하겠죠.

อยากให้มองฉันมากกว่านี้...

ถ้าพูดแบบนี้ก็คงลำบากใจ สินะคะ

希望你能

多关注我一些…… 但这样说 给你造成困扰吧。

喜怒哀楽

Emotion - Joy 1
JA EN ZHT KO TH ZHS
やりました♪ You did it. 太棒了♪ 해냈어요♪ ทำได้แล้วนะคะ♪ 成功了♪
Emotion - Joy 2
JA EN ZHT KO TH ZHS
ふふっ *Chuckle* 呵呵。 후훗. คิกๆ 哈哈。
Emotion - Angry 1
JA EN ZHT KO TH ZHS
むっ…… Grrr. 唔…… 흥… ฮึ่ม... 呜……
Emotion - Angry 2
JA EN ZHT KO TH ZHS
ええっ! What?! 哼! 네에?! เอ๊ะ! 嗯!
Emotion - Sad 1
JA EN ZHT KO TH ZHS
はぁ…… *Sigh* 唉…… 하아… หา... 呼……
Emotion - Sad 2
JA EN ZHT KO TH ZHS
ああ…… Aw. 啊…… 아아… อา... 啊……
Emotion - Happy 1
JA EN ZHT KO TH ZHS
わあ……♪ Yay. 哇……♪ 와아…♪ ว้าว...♪ 哇……
Emotion - Happy 2
JA EN ZHT KO TH ZHS
くすくすっ *Giggle* 呵呵。 우후훗 คิกๆ 呵呵~

季節

September
JA EN ZHT KO TH ZHS
まだ暑い日は続きますから、

体調には 気をつけてくださいね

The days are still hot, so be careful you don't let the heat get to you. 炎熱的天氣還會持續下去,

要多注意身體喔。

더운 날씨가 아직 이어진다니,

건강 조심하세요.

อากาศคงร้อนไปอีกสักพัก

ระวังสุขภาพด้วยนะคะ

天气还很炎热,

注意保重身体哦。

夜風が気持ちいい

季節ですね。 たまには夜のお散歩なんて いかがですか?

The evening breeze is pleasant this time of year. How about going for a walk at night sometime? 這個季節的晚風很舒服呢。

要不要偶爾在晚上 去散散步呢?

밤바람이 시원한

계절이네요. 가끔은 밤에 산책하는 건 어떨까요?

เป็นฤดูที่ลมกลางคืนชวนให้

รู้สึกดีนะคะ นานๆ ทีไปเดินเล่น ตอนกลางคืนกันมั้ยคะ?

这个时节的晚风

特别舒适。 可以考虑在夜晚 出去走走。

時間

Time Voice 1
JA EN ZHT KO TH ZHS
授業をより理解する

ためにも、予習の習慣を つけるといいかもしれません

If you make it a habit to prepare for classes, it might help make them easier to understand. 為了更理解上課內容,

可以試著培養預習的習慣。

수업을 더 잘 이해하기

위해서도 예습하는 습관을 들이는 게 좋아요.

เพื่อให้เรียนในคาบรู้เรื่องมากขึ้น

อ่านบทเรียนล่วงหน้าจนเป็นนิสัย อาจจะดีก็ได้นะคะ

为了更好地理解

上课的内容, 应该养成预习的习惯。

Time Voice 2
JA EN ZHT KO TH ZHS
サンドイッチを

作ってきました。 よかったら、 一緒にお昼をいかがですか?

I made sandwiches. Would you like to join me for lunch? 我做了三明治來。

要是有空的話, 要不要一起吃午餐?

샌드위치를

만들어 왔어요. 괜찮으시면 같이 점심식사 하실래요?

ทำแซนด์วิชมาค่ะ

ถ้าไม่รังเกียจ กินมื้อเที่ยงด้วยกันมั้ยคะ?

我做了

三明治。 我们一起 吃午餐吧?

Time Voice 3
JA EN ZHT KO TH ZHS
今日はどんな練習を

しましょうか。 毎回目標があると はかどりますよ

What would you like to practice today? Setting goals each time will help you make progress. 今天該做什麼樣的練習呢~

如果每次都有設下目標, 就能進行得更順利喔。

오늘은 무슨 연습을

할까요? 그때그때 목표가 있으면 연습이 더 잘돼요.

วันนี้จะฝึกฝนแบบไหนกันดีคะ

ถ้ามีเป้าหมายทุกครั้ง ก็จะก้าวหน้าไปได้ด้วยดีนะคะ

今天要练习

什么呢? 每次都制定个目标, 可以进步得更快。

Time Voice 4
JA EN ZHT KO TH ZHS
放課後に一緒に図書館に

行きませんか? も、もちろん勉強が 目的ですが……

Want to go to the library with me after class? T-To study, of course. 放學後要不要

一起去圖書館? 目、目的當然是念書……

방과 후에 같이 도서관에

갈까요? 무, 물론 공부하러 가는 건데요…

เลิกเรียนไปห้องสมุดด้วยกันมั้ยคะ?

นะ แน่นอนว่าตั้งใจจะไป ทบทวนบทเรียนน่ะค่ะ...

放学后,我们一起

去图书馆吧? 当、当然是 为了学习了……

Time Voice 5
JA EN ZHT KO TH ZHS
すう、すう…… Zzz... Zzz... 呼、呼…… 새근, 새근… ฟี้ ฟี้... 呼、呼……
Time Voice 6
JA EN ZHT KO TH ZHS
ずっとあなたの寝顔を

見ていたい……なんて。 ふふ、 ゆっくり休んでくださいね

I could watch you sleep forever. *Giggle* I hope you have sweet dreams. 我想一直看著你的睡臉……

開玩笑的。 呵呵,請好好休息吧。

잠든 당신의 얼굴을 계속

바라보고 싶어요… 후후. 농담이에요. 푹 쉬세요.

อยากมองหน้าตอนนอนของคุณ

ตลอดไปเลย...ว่าไปนั่น ฮิๆ พักผ่อนเถอะค่ะ

真想一直看着

你的睡脸……逗你玩的。 哈哈, 你好好休息吧。

Time Voice 7
JA EN ZHT KO TH ZHS
おはようございます!

今日も頑張りましょう!

Good morning! It's time to rise and shine! 早安!

今天也一起加油吧!

좋은 아침이에요!

오늘 하루도 힘내세요!

อรุณสวัสดิ์ค่ะ!

วันนี้ก็มาพยายามกันเถอะค่ะ!

早上好!

今天也要加油了!

Time Voice 8
JA EN ZHT KO TH ZHS
先ほど、廊下であなたを

見かけたんです。 ふふ、 急いで来てしまいました

When I spotted you in the hallway just now-- *Giggle* I came running as fast as I could. 我剛剛在走廊上看到你。

呵呵, 所以我就趕快跑過來了。

아까 복도에서 당신을

봤거든요. 후후, 부리나케 달려왔어요.

เมื่อกี้ เห็นคุณตรงทางเดิน

...ก็เลยรีบมาน่ะค่ะ

我刚刚在走廊

看到了你。 哈哈, 所以我才快步赶来了。

Time Voice 9
JA EN ZHT KO TH ZHS
今日のダンスレッスン、

いかがですか? ぜひアドバイスを お願いします

How is today's dance lesson going? I'd love to hear any advice you have. 今天的舞蹈練習怎麼樣呢?

請務必給我一些建議。

오늘 댄스 레슨은

어땠어요? 부디 당신의 의견을 들려주세요.

การซ้อมเต้นของวันนี้เป็นยังไง

บ้างคะ? ขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมคะ

今天的舞蹈训练

怎么样呢? 希望你能 给点意见。

Time Voice 10
JA EN ZHT KO TH ZHS
ふふ、あなたは

頑張り屋さんなんですね。 少し休憩時間にしましょうか

*Giggle* You're a hard worker, aren't you. Why not take a short break? 呵呵,你很努力呢。

稍微休息一下吧。

후후, 당신은

정말 노력파네요. 조금 쉴까요?

ฮิๆ คุณเป็นพวกมีความพยายาม

สินะคะ หยุดพักกันสักนิดมั้ยคะ

哈哈,

你真的很努力呢。 快休息一下吧。

Time Voice 11
JA EN ZHT KO TH ZHS
身体の疲れを取るためにも、

ゆっくり湯船に つかってくださいね

I recommend a relaxing bath; it'll help relieve your exhaustion. 為了消除身體的疲勞,

請好好泡個澡吧。

피로를 풀기 위해 따뜻한 물에

차분히 몸을 담그세요.

ไปแช่น้ำร้อนสบายๆ

ให้ร่างกายหายเหนื่อยเถอะค่ะ

快去泡个澡,

驱散一下身体的疲劳吧。

Time Voice 12
JA EN ZHT KO TH ZHS
今日はどんな一日でしたか?

明日がいい一日に なりますように……♪

How was your day today? I hope tomorrow is even better! 今天過的怎麼樣?

希望明天會是 美好的一天……♪

오늘 하루는 어땠나요?

내일이 좋은 날이 되길 바랄게요…♪

วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ?

ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดี...♪

今天过得怎么样?

希望明天 也能过得开心……♪

誕生日

Honoka Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
穂乃果、誕生日

おめでとうございます! 穂乃果は私にとって 太陽のような存在なんです

Happy Birthday, Honoka! Having you around fills my life full of sunshine. 穗乃果,生日快樂!

對我來說, 穗乃果就像太陽一樣。

호노카, 생일 축하해요!

호노카는 제게 태양 같은 존재예요.

โฮโนกะ สุขสันต์วันเกิดค่ะ!

สำหรับฉันแล้ว โฮโนกะน่ะ เป็นเหมือนดวงตะวันเลยนะคะ

穗乃果,

生日快乐! 对我来说, 穗乃果就像太阳一样。

Eli Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Kotori Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
ことり。誕生日

おめでとうございます。 ことりにはたくさんのことを 教わってきたんですよ♪

Happy Birthday, Kotori. I've learned all kinds of things from you. 琴梨,生日快樂。

琴梨教了我很多事喔♪

코토리, 생일 축하해요.

코토리에게는 참 많은 것을 배웠어요♪

โคโทริ สุขสันต์วันเกิดค่ะ

โคโทริช่วยสอนอะไรให้ฉัน หลายเรื่องเลยนะคะ♪

琴梨。祝你

生日快乐。 琴梨教会了我许多知识呢♪

Umi Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Rin Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Maki Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Nozomi Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Hanayo Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Nico Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
にこ、誕生日

おめでとうございます♪ スクールアイドルの鑑でも あるにこを尊敬しています

Happy Birthday, Nico. You make the perfect school idol. I really respect that. 日香,生日快樂♪

日香可是學園偶像的榜樣, 我非常尊敬你喔。

니코, 생일 축하해요♪

스쿨 아이돌의 모범이 되는 니코를 정말 존경해요.

นิโกะ สุขสันต์วันเกิดค่ะ♪

ฉันนับถือนิโกะที่เป็นสคูลไอดอล ต้นแบบจริงๆ นะคะ

日香,

生日快乐♪ 日香是学园偶像的模范, 我非常佩服你呢。

Chika Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
千歌、誕生日

おめでとうございます! 新しいステージを、私たち ならきっと作れます!

Happy Birthday, Chika! I have no doubts we can create a new performance! 千歌,生日快樂!

我們一定可以 打造出全新的舞台!

치카, 생일 축하해요!

우리 손으로 새로운 무대를 꼭 만들 수 있을 거예요!

จิกะ สุขสันต์วันเกิดค่ะ!

ถ้าเป็นพวกเรา จะต้องช่วยกัน สร้างการแสดงใหม่ได้แน่ค่ะ!

千歌,

生日快乐! 我们一定能打造 新的舞台!

Riko Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
優しさだけではなくて、

強さがしっかりある梨子。 ……誕生日おめでとう ございます♪

Riko, not only you are kind, you're very strong, too. Happy Birthday. 梨子不僅溫柔,

也十分堅強。 ……生日快樂♪

친절할 뿐만 아니라

굳은 의지를 가진 리코. …생일 축하해요♪

ริโกะไม่ได้แค่อ่อนโยน แต่เข้มแข็ง และหนักแน่นด้วย

...สุขสันต์วันเกิดค่ะ♪

梨子不仅温柔,

还特别坚强。 ……祝你 生日快乐♪

Kanan Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Dia Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
You Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Yoshiko Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Hanamaru Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Mari Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Ruby Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
今日はルビィの誕生日です!

ルビィのような愛らしい妹が いたら幸せですよね

It's Ruby's birthday today! Can you imagine how great it'd be to have an adorable little sister like her? 今天是露比的生日!

要是有露比這麼可愛的妹妹, 一定很幸福。

오늘은 루비의 생일이에요!

루비처럼 사랑스러운 여동생이 있으면 행복하겠죠.

วันนี้วันเกิดรูบี้ค่ะ!

ถ้ามีน้องสาวที่น่ารักเหมือนรูบี้ คงจะมีความสุขน่าดูเลยนะคะ

今天是露比的生日!

拥有露比这样可爱的妹妹, 肯定特别幸福。

Ayumu Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Kasumi Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Shizuku Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Karin Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Ai Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Kanata Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Setsuna Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
スクールアイドルになるため

に生まれたような存在…… せつ菜、あなたのことです。 誕生日 おめでとうございます♪

Setsuna, in my eyes, you were practically born to be a school idol. Happy Birthday! 彷彿是為了當上

學園偶像而誕生…… 雪菜,這就是在說你。 祝你生日快樂♪

스쿨 아이돌이 되기 위해

태어난 존재… 바로 세츠나, 당신이에요. 생일 축하해요♪

คนที่เกิดมาเพื่อเป็นสคูลไอดอล...

คือเซ็ตสึนะค่ะ สุขสันต์วันเกิดนะคะ♪

为学园偶像而生……

说的就是雪菜你啊。 祝你 生日快乐♪

Emma Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Rina Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Shioriko Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Lanzhu Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Mia Birthday
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS

記念日

Children's Day
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Tanabata
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Marine Day
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Tsukimi / Mid-Autumn Festival
JA EN ZHT KO TH ZHS
月が綺麗ですよ。

お団子もいいですが、 一緒に月を観賞しましょう♪

Look at how beautiful the moon is. I like moon dumplings, but I'd rather gaze at the moon with you. 月色很美喔。

吃糰子也不錯, 不過先一起賞月吧♪

달이 아름답네요.

경단도 좋지만, 같이 달구경도 해요♪

พระจันทร์สวยจังค่ะ

ดังโงะก็ดีอยู่หรอก แต่มาชมพระจันทร์กันเถอะ♪

月亮真美。

团子确实很好吃, 但不要忘了一起赏月哦♪

Halloween
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Christmas
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
New Year's Eve
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
New Year
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Setsubun
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Valentine's Day
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
Hinamatsuri
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS
White Day
JA EN ZHT KO TH ZHS
JP EN ZHT KO TH ZHS